Động lực cho Doanh nghiệp làm từ thiện

Cảnh báo: Những thông tin sau có thể gây sốc đối với lòng tin của một vài độc giả: không phải tất cả các công ty làm từ thiện đều không mong đợi lợi ích từ việc làm này . Theo đánh giá của Uỷ ban khuyến khích các doanh nghiệp làm từ thiện (CECP) năm 2007, 56% các công ty đóng góp từ thiện vì mục đích hoặc chiến lược thương mại hơn là vì mục đích làm từ thiện đơn thuần.

Khách hàng, các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam đều quan tâm đến những tác động tiêu cực mà việc toàn cầu hóa có thể mang lại cho một đất nước (ví dụ: về việc làm, phát triển cộng đồng và môi trường). Và, trong khi việc hỗ trợ một tổ chức từ thiện tại địa phương có thể là một dự án quan trọng, đây cũng là cách đảm bảo với các cổ đông rằng công ty có “trách nhiệm xã hội”.

Do các doanh nghiệp làm từ thiện trở nên phổ biến, các công ty có khuynh hướng đưa ra các phương pháp chiến lược làm từ thiện dựa vào các lợi ích gián tiếp như nâng cao hình ảnh của tập đoàn, giảm thiểu việc thay đổi nhân viên, tăng năng suất, xâm nhập vào thị trường mới và tăng doanh thu. Tại Việt Nam, các công ty tích cực hơn trong việc đóng góp cho các chương trình từ thiện và các dự án cộng đồng. Sau đây là một ví dụ về doanh nghiệp làm từ thiện được tổ chức tại Việt Nam.

Nike Vietnam

Từ năm 1998, Nike Vietnam và các nhà máy đối tác tổ chức Chương trình giáo dục thường xuyên cho thanh niên, hỗ trợ trên 8,000 công nhân nhà máy lấy bằng cấp III bằng cách cho tiền học phí, sách vở, dụng cụ học tập và tiền thức ăn. Đến nay, trên 1,500 công nhân đã lấy được bằng cấp III. Công ty cũng hỗ trợ cho các chương trình thể thao bao gồm vòng thi đấu bóng đá thường niên cho học sinh cấp III và các hỗ trợ thường niên cho ngày Quốc tế thiếu nhi, tổ chức các hoạt động thể thao và các hoạt động khác cho trẻ em nghèo và bất hạnh tại các trường học và tổ chức từ thiện. Các chương trình này giúp giảm thiểu chi phí cho việc nhân viên nghỉ việc tại các nhà máy đối tác của Nike tại Việt Nam, và cũng giúp nâng cao thương hiệu và hình ảnh của công ty.

Bài học của câu chuyện trên là các tập đoàn và cộng đồng đều được hưởng lợi ích từ việc làm từ thiện. Do đó thay vì hỏi công ty có nên làm từ thiện hay không thì các bạn nên tập trung vào các dự án mình muốn hỗ trợ!

Advertisements
Tagged with: , ,
Posted in LIN Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: