Hội thảo: Thành lập tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam: khung pháp lý và thực tiển

Được tài trợ bởi Horizon Capital Group, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng LIN đã tổ chức buổi hội thảo “Thành lập tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam: khung pháp lý và thực tiển” vào ngày 15/09/2009 vừa qua. Hội thảo quy tụ hơn 50 đại biểu tham dự gồm: đại diện các tổ chức phi lợi nhuận (NPOs), các tổ chức phi chính phủ (NGOs), Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và các doanh nghiệp hoạt động tại TP.HCM đến để nghe trình bày và thảo luận về khung pháp lý của việc thành lập các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam. Hơn 20 câu hỏi thực tế từ các đại biểu được đặt ra cho ba người trình bày đã nói lên tính chất quan trọng của hội thảo và qua đó cho thấy một nhu cầu rất lớn về tính pháp lý của các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam.

Tiếp theo thành công của hội thảo lần này, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng LIN sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề khác với mục tiêu tăng cường năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam.

(LIN)

Advertisements
Posted in LIN update

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: