Làm thế nào bạn biết chắc việc từ thiện của mình sẽ đem lại hiệu quả khả quan?

Những ngày sau khi thảm họa động đất xảy ra tại Haiti 12/01/2010, tôi nhận hơn 10 email khác nhau yêu cứu trợ. Phải thừa nhận tôi là người rất hoài nghi trong việc cứu trợ thiên tai. Mối quan tâm chính của tôi là thực tế việc cứu trợ này không cho chúng ta nhiều thời gian để đặt những câu hỏi quan trọng như: Làm sao tôi biết được sự đóng góp của mình được sử dụng hiệu quả? Khả năng nào cho thấy sự đóng góp sẽ đến với người cần nó nhất? Bạn sẽ đóng góp nhiều nhất vào tổ chức nào? Tại sao?

Khi thiên tai xảy ra, thật là khó để ngồi yên một chổ, do vậy rất nhiều người trong chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức mình. Thật may mắn là chúng ta có thể học được một số điều từ kinh nghiệm trong quá khứ cũng như từ các nguồn lực sẳn có. Và trong sự hy vọng giúp đỡ được người khác, tôi đã thu thập SÁU LỜI KHUYÊN CHO VIỆC CỨU TRỢ như sau:

  1. Hãy làm đóng góp cho tổ chức từ thiện mà bạn đã có thông tin hay có liên hệ – tìm một tổ chức từ thiện đã có nhiều bằng chứng về sự thành công trong việc cứu trợ tốt nhất là tổ chức này có làm việc trong vùng xảy ra thiên tai.
  2. Thiết kế sự đầu tư của bạn – Nói chung, cách tốt nhất là tin tưởng vào tổ chức từ thiện bạn chọn để làm từ thiện. Nhưng với cứu trợ thiên tai, bạn có thể yêu cầu tổ chức đó sử dụng số tiền của bạn vào một tình huống cấp bách nào đó.
  3. Đừng gởi các đồ dùng – Biết rằng là lúc đó mọi người rất cần thức ăn và nước uống, nhưng rất khó để gói lại các đồ dùng này và gởi nó đi. Cách từ thiện này thì không thực tế và hiệu quả chút nào. Hơn nữa, các tổ chức từ thiện thường kết hợp với các công ty và yêu cầu một số lượng hàng hóa rất lớn như nước uống đóng chai hay quần áo mới.
  4. Đưa trực tiếp – Cẩn thận với những lời yêu cầu cấp thiết từ email. Phải xác nhận tổ chức yêu cầu bạn hỗ trợ có hợp pháp hay đáng tin cậy hay không. Hãy trao trực tiếp để tránh những chi phí không cần thiết khi trao cho tổ chức thứ 3.
  5. Cân nhắc về bản chất của công việc từ thiện – Một vài tổ chức từ thiện cung cấp sự trợ giúp về y tế, chổ ở, thức ăn và nước uống. Các tổ chức khác thì nhắm vào việc xây dựng năng lực, khả năng và cũng có một số tổ chức gây quỹ để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận khác. Hãy suy nghĩ xem mình muốn tài trợ vào lãnh vực nào và tìm tổ chức thích hợp với lãnh vực đó.
  6. Theo dõi – Nhà tài trợ sẽ cần phải kiên nhẫn, họ nên tài trợ cho tổ chức từ thiện có trách nhiệm làm việc như đã hứa! Sau vài tháng, nếu bạn không nghe bất cứ thông tin gì về tổ chức bạn tài trợ, lúc này là thời điểm bạn cần kiểm tra và tìm hiểu xem số tiền tài trợ của mình được sử dụng như thế nào và vào đâu.

Những lời khuyên trên được lấy từ www.CharityNavigator.org, bạn có thể tìm thấy nhiều lời khuyên hơn và rất nhiều loại tài liệu liên quan đến việc làm từ thiện.

Dana Doan – Cố vấn Trung tâm LIN

Advertisements
Posted in LIN Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: