Phát hành LIN Nhịp Cầu tháng 1-2011 – LIN Newsletter Jan 2011

Bản tin LIN Nhịp cầu với nhiều thông tin hấp dẫn, bổ ích cho cộng đồng phi lợi nhuận và tình nguyện đã được đăng tải trên website của LIN. Những nội dung đán g chú ý gồm có:

Highlights from newly published LIN Newsletter Jan 2011 :

1. Sự kiện kết nối cuối năm: “Gặp gỡ chuyên gia và tình nguyện viên chuyên môn”

Holiday Networking Event: “Meet the specialists and skilled volunteers”

2. Thông báo về Quỹ tài t rợ LIN năm 2011

LIN Grants 2011

3. Các vị trí tình nguyện viên ch uyên môn hỗ trợ tổ chức

Skilled volunteers available to support LIN’s NPO partners

4. Góc nhà tài trợ: Kết quả khảo sá t online về từ thiện của LIN

Donor’s Corner: Result of LIN 2011 Online Giving survey

5. Nguồn thông tin phi lợi nhuận:  Báo cáo thường niên – không tốn kém mà lại cần thiết

NPO Resources: Annual reports – Ex pensive: No, Essential: Yes

6. Tìm kiếm tổ chức mong muốn hỗ trợ từ TNV nhóm Sunshine

Seeking NPOs that want to work with Sunshine Volunteer Group

7. LIN chúc Tết các tổ chức, n hà tài trợ, tình nguyện viên và bạn bè

Happy Lunar New Year Message from LIN team

Để đọc bản tin tiếng Việt, vui lòng nhấp chuột tại đây.

To read the newsletter in English, please click here.

Advertisements
Posted in LIN Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: